Zaznacz stronę

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NET-SOKÓŁKA, Andrzej Franciszek Olszówka siedzibą w Sokółce, przy ul. Grodzieńskiej 37, 16-100 Sokółka (zwany dalej „Administratorem”).
Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@netsokolka.pl, listownie i osobiście pod adresem z pkt 1.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość a także w celu kontaktu w związku z wykonaniem podłączenia oraz uruchomieniem usług.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie.
5. Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza będą przechowywane przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.
6. Przysługuje Państwu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
9. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.