Zaznacz stronę

NET-SOKÓŁKA
Internet – Telewizja

UL. Grodzieńska 37
16-100 Sokółka
Infolinia: 503 155 666
Email: biuro@netsokolka.pl
NIP 6381280866

Numer rachunku bankowego
12 1020 1332 0000 1502 1028 7748

NET-SOKÓŁKA
Serwis Komputerowy

Naprawy komputerów stacjonarnych i laptopów oraz instalacja oprogramowania.

Telefon: 691 592 232
Email: serwis@netsokolka.pl

NET-SOKÓŁKA
Tworzenie Stron WWW

HOSTING, CMS WORDPRESS/JOOMLA, rozwiązania bazodanowe.

Telefon: 533 329 264
Email: www@netsokolka.pl

I. Administrator Danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest NETSOKÓŁKA, Andrzej Franciszek Olszówka, ul. Grodzieńska 37, 16-100 Sokółka.
Współadministratorem:
EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, Aleja Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000171054, REGON: 634497403, NIP: 7781410391
EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000377126, REGON: 301664164, NIP: 783-166-63-08

II. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres: biuro@netsokolka.pl lub tradycyjną pocztą na adres siedziby z pkt I.

III. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1. w celu zawarcia i wykonania umowy w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. w celu rozpatrywania skarg i reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. w celach prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (przy czym działania te prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Odbiorcy danych
Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS);
  • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

V. Czas przechowywania danych
1. Dane wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
2. Dane dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu: w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

VI. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody oraz w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Net